MYYNTI          -          VUOKRAUS          -          ISÄNNÖINTI
Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä 

Lapin vuokra-asuntovälitys Oy (TakuuVälitys – Rovaniemi LKV)
Rovakatu 19

96200  ROVANIEMI

 

Rekisteriseloste koskee Lapin vuokra-asuntovälitys Oy:tä, TakuuVälitys – Rovaniemi LKV:tä, Napapiirin isännöintipalvelua sekä Lakiasiaintoimisto Lexinorr:ia. Jatkossa puhumme yhteisesti nimellä TakuuVälitys – Rovaniemi LKV.

 

Rekisteriasioista vastaava

Juha Pallari

Pirkkakatu 2

96200  Rovaniemi

040 556 9962

toimisto@uuteenkotiin.net  

 

Rekisterin nimi 

TakuuVälitys – Rovaniemi LKV:n asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkuuden, velvollisuuden tai oikeuden hoitaminen, hallinnointi, kehittäminen ja analysointi sekä asiakasviestintä, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

 

Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

 

Rekisterin tietosisältö 

Asiakassuhteeseen perustuva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan syntyy esimerkiksi silloin, kun rekisteröity antaa toimeksiannon tai hakemuksen TakuuVälitys – Rovaniemi LKV:lle, on osapuolena kaupassa tai vuokrasopimuksessa, joka liittyy hoidettavaan toimeksiantoon tai osakkeiden omistamiseen tai hallintaan TakuuVälitys – Rovaniemi LKV:n isännöintisopimuksella hallinnoimassa taloyhtiössä tai hyödyntää TakuuVälitys – Rovaniemi LKV:n palveluita muulla tavalla. 

 

Rekisterissä voidaan käsitellä mm.: 

 

Etu- ja sukunimi

Yhteystiedot

Henkilötunnus (,jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.)

Kansalaisuus

Kieli

Ammatti/työnantaja

Toimeksiantoa koskevan asunnon tiedot sekä kyseisen asunnon omistajan, asukkaan ja hakijan tiedot.

Isännöintikohteiden osakkaiden, asukkaiden ja kiinteistöjen tiedot.

Kauppahinta, vuokrahinta, vastike ja muut mahdolliset asumiskustannukset.

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakkaan oma ilmoitus, asiakkaan maksu-, ja asiointitiedot TakuuVälitys – Rovaniemi LKV:n ja sen hoitoon kuuluvien taloyhtiöiden kanssa sekä muiden samaan taloudelliseen yhteyteen kuuluvien yhtiöiden muista rekistereistä, tieto-, ja pankkijärjestelmistä, henkilö-, ja kiinteistötietoja koskevia palveluita tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta, kuten Maanmittauslaitos, Väestörekisterikeskus sekä Suomen Asiakastieto Oy.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin salliessa ja velvoittaessa sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kanssa tai perintään liittyvissä asioissa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Käyttöoikeudet on rajattu niihin henkilöihin, joille pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin on rekisterin käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi tai muutoin työtehtävien hoitamiseksi tarpeen. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. Sekä paperiset että digitaaliset arkistot ja varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

 

Tarkastus-, Korjaus- ja Kielto-oikeus 

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti sekä allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Asiakas voi pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheellisen tiedon.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta, mikäli vaatimus ei ole ristiriidassa lainsäädännön kanssa.

 

Palaa etusivulle