MYYNTI          -          VUOKRAUS          -          ISÄNNÖINTI
Tietosuojaseloste

Tietoa henkilötietojen käsittelystä

Käsittelemme asukkaiden ja asuntoa hakevien henkilöiden henkilötietoja vain siinä laajuudessa, kuin se on asuntojen myynti-, vuokraus, rakennus- ja isännöintitoiminnassa lakien ja hyvän tavan mukaan välttämätöntä. Tietojen käsittelytavat perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen. Tässä selosteessa kerromme, miten käsittelemme tietojasi ja mitkä ovat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeutesi.

 

Rekisteriseloste koskee Lapin vuokra-asuntovälitys Oy:tä, TakuuVälitys – Rovaniemi LKV:tä, Napapiirin isännöintipalvelua sekä Lakiasiaintoimisto Lexinorr:ia. Jatkossa puhumme yhteisesti nimellä TakuuVälitys – Rovaniemi LKV.

 

Rekisterinpitäjä

Lapin vuokra-asuntovälitys Oy (TakuuVälitys – Rovaniemi LKV)
Pirkkakatu 2

96200  ROVANIEMI

 

Rekisteriasioista vastaava

Juha Pallari

Pirkkakatu 2

96200  Rovaniemi

040 556 9962

toimisto@uuteenkotiin.net

 

Rekisterin nimi 

TakuuVälitys – Rovaniemi LKV:n asiakasrekisteri 

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperusteet

Henkilötietojasi käsittelemme asuntojen myynti-, vuokraus- ja isännöintitoimeksiantojen lainsäädännön tuomien velvollisuuksien ja oikeuksien hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja ylläpitoon sekä asiakasviestintään.

 

Asiakasrekisterin sisältö 

Tiedot koostuvat saaduista tiedoista osto-, ja myyntitoimeksiannoista, osto, ja myyntitarjouksista, asuntohakemuksista, kauppakirjoista ja vuokrasopimuksista, ja osakkeiden omistamiseen tai hallintaan isännöintisopimuksella hallinnoimissamme taloyhtiöissä. Rekisterissä voidaan käsitellä mm.: 

Etu- ja sukunimi, Henkilötunnus, Yhteystiedot, Kansalaisuus, Kieli, Ammatti/työnantaja.

Toimeksiantoa koskevan asunnon tiedot sekä kyseisen asunnon omistajan, asukkaan ja hakijan sekä huoltajan ja takaajan tiedot.

Isännöintikohteiden osakkaiden, asukkaiden ja kiinteistöjen tiedot.

Kauppahinta, vuokrahinta, vastike ja muut mahdolliset asumiskustannukset.

 

Tietojen säilyttäminen

Aika määräytyy sen mukaan, mikä on eri tietojen osalta lainsäädännön, viranomaismääräysten tai sopimuksen perusteella välttämätöntä. Säilytysaika on suurimmassa osassa tietoa vähintään 10 vuotta. Poistamme tiedot, kun niiden käsittelyyn ei ole enää oikeutettua perustetta.

 

Rekisterin tietolähteet 

Asiakkaan oma ilmoitus toimeksiannolla tai hakemuksella, asiakkaan maksu-, ja asiointitiedot TakuuVälitys – Rovaniemi LKV:n ja sen hoitoon kuuluvien taloyhtiöiden kanssa sekä muiden samaan taloudelliseen yhteyteen kuuluvien yhtiöiden muista rekistereistä, tieto-, ja pankkijärjestelmistä, henkilö-, ja kiinteistötietoja koskevia palveluita tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta, kuten Maanmittauslaitos, Väestörekisterikeskus sekä Suomen Asiakastieto Oy.

 

Tietojen luovutukset 

Emme pääsääntöisesti luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin salliessa ja velvoittaessa sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kanssa tai perintään liittyvissä asioissa. Esimerkkinä luotutukselle voi olla Kela tai oikeuslaitos. Isännöintisopimuksella hallinnoimissamme kohteissa voimme luovuttaa tietojasi antamallasi suostumuksella mm. toimeksiantosopimuksella. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. Arkisto ja varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Käyttöoikeudet on rajattu niihin henkilöihin, joille pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin on rekisterin käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi tai muutoin työtehtävien hoitamiseksi tarpeen.

 

Asiakkaan oikeus tietoihin 

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö hänen tietojaan sekä tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä koskevat tiedot. Asiakas voi pyytää korjaamaan virheellisen tiedon. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta, mikäli vaatimus ei ole ristiriidassa lainsäädännön kanssa. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus saada tietosi siirretyksi koneellisesti luettavassa muodossa toiselle rekisteripitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

Pyyntö tietojen tarkastuksesta tulee lähettää kirjallisesti sekä allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Voit tarkastaa tietosi maksutta kerran vuodessa, jonka jälkeen perimme tarkastusmaksuna 50 euron maksun pyyntökerrasta.

Asiakkaalla on oikeus valittaa TakuuVälitys – Rovaniemi LKV:n henkilötietojen käsittelystä Tietosuojavaltuutetulle, joka toimii valvontaviranomaisena.

 

Palaa etusivulle